TV& VIDEO

hội đền

Lễ hội, vòng xoáy thương mại hóa và “người thổi còi”

Lễ hội, vòng xoáy thương mại hóa và “người thổi còi”

 Câu chuyện về văn hóa lễ hội luôn là đề tài gây tranh cãi của các nhà quản lý văn hóa cũng như giới báo chí. Vậy đâu là giải pháp hợp lý cho bài toán này?