TV& VIDEO

Hội Điều dưỡng Việt Nam

Đào tạo điều dưỡng dựa vào chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam

Đào tạo điều dưỡng dựa vào chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam

VTV.vn - Đó là chủ đề cuộc hội thảo do Bộ Y tế, Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên phối hợp tổ chức ngày 12/12, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).