TV& VIDEO

Hội đồng Bộ trưởng

Campuchia xóa lệnh cấm ông Sam Rainsy về nước

Campuchia xóa lệnh cấm ông Sam Rainsy về nước

VTV.vn - Hôm qua (14/6), Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã xóa lệnh cấm về nước của ông Sam Rainsy, cựu Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập.