Hội đồng Bộ trưởng

Ai sẽ kế nhiệm Chủ tịch Cuba Raul Castro?

Ai sẽ kế nhiệm Chủ tịch Cuba Raul Castro?

VTV.vn - Cuba vừa thực hiện xong cuộc bầu cử địa phương - bước đi đầu tiên của tiến trình lựa chọn người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro.