TV& VIDEO

Hội đồng cạnh tranh

EU đề xuất công khai các tài liệu khoa học từ năm 2020

EU đề xuất công khai các tài liệu khoa học từ năm 2020

VTV.vn- Theo đề xuất của Hội đồng cạnh tranh EU, các kết quả nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi ngân sách công sẽ được công bố công khai và có thể tiếp cận miễn phí từ năm 2020.