TV& VIDEO

hội đồng chấm thi

Quy trình chấm thi THPT Quốc gia 2015 như thế nào?

Quy trình chấm thi THPT Quốc gia 2015 như thế nào?

VTV.vn - Công tác chấm thi cho kỳ thi THPT Quốc gia 2015 hiện đang được tiến hành tại các cụm thi quốc gia và các địa phương trên toàn quốc.