hội đồng coi thi

Vụ lọt đề thi lớp 10 ở Hà Nội: Quy chế chặt chẽ sao vẫn có sự cố?

Vụ lọt đề thi lớp 10 ở Hà Nội: Quy chế chặt chẽ sao vẫn có sự cố?

VTV.vn - An ninh phòng thi thực tế đã được kiểm soát như thế nào mà trong giờ làm bài, giám thị lại có thể chụp được bài thi cả hai môn Văn và Toán?