TV& VIDEO

hội đồng dân tộc

Bế mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIII

Bế mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIII

VTV.vn - Sáng 12/4, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.