TV& VIDEO

hội đồng hlv quốc gia

Nguyễn Sỹ Hiển được bầu là Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia

Nguyễn Sỹ Hiển được bầu là Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia

VTV.vn - Hội nghị lần thứ 6 BCH VFF khóa VII đã thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hiển làm Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia.