TV& VIDEO

Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh

Khai mạc hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh

Khai mạc hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã khai mạc tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia.