TV& VIDEO

hội đồng kinh tế

Trung Quốc kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác với EU

Trung Quốc kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác với EU

VTV.vn - Ngày 29/6, Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) Du Chính Thanh đã kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác với EU.