hội đồng kinh tế

Trung Quốc kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác với EU

Trung Quốc kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác với EU

VTV.vn - Ngày 29/6, Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) Du Chính Thanh đã kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác với EU.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive