TV& VIDEO

Hội đồng quốc gia

Công bố dự thảo về quy định, quy trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông

Công bố dự thảo về quy định, quy trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông.