hội đồng tiền lương

Chốt mức tăng 6,5% cho lương tối thiểu vùng năm 2018

Chốt mức tăng 6,5% cho lương tối thiểu vùng năm 2018

VTV.vn - Các bên đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là 6,5%. Mức tăng này sẽ được trình Chính phủ quyết định trong thời gian tới.