TV& VIDEO

hội đồng trọng tài

Nhìn từ nhân sự ban Trọng tài: Mới mà cũ, cũ mà mới!

Nhìn từ nhân sự ban Trọng tài: Mới mà cũ, cũ mà mới!

Rốt cuộc, ông Nguyễn Văn Mùi đã trở lại nắm ghế cao nhất của đội ngũ cầm cân nảy mực là Trưởng Ban Trọng tài.