TV& VIDEO

Hội đồng Tư vấn

Tất cả đã sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao APEC

Tất cả đã sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao APEC

VTV.vn - Tính đến thời điểm hiện nay, cơ sở vật chất tại tất cả các khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí quốc tế đã sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao APEC.