TV& VIDEO

hội kiến Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Lào

VTV.vn - Trước Lễ Tổng kết hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp và làm việc với Thủ tướng Lào.