TV& VIDEO

hồi ký “Cỏ dại”

Đọc hồi ký “Cỏ dại” tưởng nhớ nhà văn Tô Hoài

Đọc hồi ký “Cỏ dại” tưởng nhớ nhà văn Tô Hoài

VTV.vn - Để tưởng nhớ hai ngày mất của cố nhà văn Tô Hoài, 3 tác phẩm “Cỏ dại”, “Những gương mặt” và “Sổ tay viết văn” vừa được tái bản như một lời tri ân sâu sắc nhất.