TV& VIDEO

hồi ký lịch sử

Giai điệu tự hào: Ký ức không phai qua từng trang hồi ký lịch sử

Giai điệu tự hào: Ký ức không phai qua từng trang hồi ký lịch sử

VTV.vn - Giai điệu tự hào tháng 6 với chủ đề "Những trang viết còn lại" đã đưa người xem đến với nhiều câu chuyện xúc động qua những dòng hồi ký lịch sử.