TV& VIDEO

Hội Luật gia Việt Nam

Khai mạc Hội thảo Quốc tế lần thứ VIII về Biển Đông tại Nha Trang

Khai mạc Hội thảo Quốc tế lần thứ VIII về Biển Đông tại Nha Trang

VTV.vn - Sáng 14/11, tại Nha Trang, Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII.