TV& VIDEO

hội nghị 4 bên

Quan điểm của EU trước hội nghị 4 bên

Quan điểm của EU trước hội nghị 4 bên

Các nước châu Âu hy vọng cuộc đàm phán đêm nay có kết quả, nhưng không mấy tin tưởng, vì có quá nhiều vấn đề phải giải quyết cùng lúc.