TV& VIDEO

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN 2016 tập trung vào 8 lĩnh vực quan trọng

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN 2016 tập trung vào 8 lĩnh vực quan trọng

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 9 tập trung vào 8 lĩnh vực được thông qua trong nội dung xây dựng Kế hoạch Hành động trong giáo dục giai đoạn 2016-2020.