TV& VIDEO

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN

Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13

Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 đã thông qua Tuyên bố chung về Chương trình nghị sự ASEAN Bền vững môi trường và Biến đổi khí hậu sau 2015.