TV& VIDEO

hôi nghị bộ trưởng tpp

Mỹ và Australia đạt thỏa thuận về bản quyền dược phẩm hữu cơ, đàm phán TPP sắp đi đến hồi kết?

Mỹ và Australia đạt thỏa thuận về bản quyền dược phẩm hữu cơ, đàm phán TPP sắp đi đến hồi kết?

VTV.vn - Mỹ và Australia đã cùng nhau đạt được thỏa thuận được một văn bản chung về vấn đề bản quyền dược phẩm hữu cơ.