TV& VIDEO

hội nghị cán bộ

Cần có phương pháp đánh giá cán bộ luân chuyển

Cần có phương pháp đánh giá cán bộ luân chuyển

VTV.vn - Cần có phương pháp đánh giá chính xác đối với cán bộ luân chuyển thông qua các tiêu chí rõ ràng, cụ thể.