TV& VIDEO

Hội nghị Chủ tịch Mặt trận

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.