TV& VIDEO

Hội nghị COP 21

Toàn cảnh thế giới cuối năm: "Bức tranh" của những cơ hội và thách thức

Toàn cảnh thế giới cuối năm: "Bức tranh" của những cơ hội và thách thức

VTV.vn - Khép lại năm 2015, chương trình "Toàn cảnh thế giới" của Đài THVN sẽ điểm lại những sự kiện ghi dấu ấn của thế giới với chủ đề "Thế giới 2015: Những cơ hội và thách thức".