TV& VIDEO

Hội nghị COP21 về khí hậu

Hội nghị COP 21 tranh cãi về nguồn tài chính cho ứng phó biến đổi khí hậu

Hội nghị COP 21 tranh cãi về nguồn tài chính cho ứng phó biến đổi khí hậu

VTV.vn - Đàm phán về cách thức huy động và sử dụng khoản tiền để ứng phó biến đổi khí hậu được cho là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Hội nghị COP 21 tại Paris.