TV& VIDEO

Hội nghị hòa bình

Hội nghị hòa bình cho Syria không đạt được kết quả đột phá

Hội nghị hòa bình cho Syria không đạt được kết quả đột phá

VTV.vn - Hội nghị hòa bình cho Syria giữa các nhà ngoại giao từ 17 nước và Liên Hợp Quốc cùng EU đã kết thúc vào ngày 30/10 tại Áo mà không đạt được kết quả cụ thể.