TV& VIDEO

hội nghị sơ kết

VIDEO: Đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam

VIDEO: Đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam

VTV.vn - Hỏi thẳng, đáp thật - Đó là những chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc đối thoại "Phát triển bóng đá Việt Nam".