hội nghị sơ kết

Tăng cường đối thoại với nhân dân

Tăng cường đối thoại với nhân dân

VTV.vn - Cần tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời hơn nữa những bức xúc của nhân dân.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive