TV& VIDEO

Hội nghị Trung Ương 3

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 3

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 3

VTV.vn - Ngày 6/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 3.