Hội nghị Trung ương Đảng

Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII

VTV.vn - Hôm nay (9/5), Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ năm.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive