TV& VIDEO

Hội nghị Trung ương Đảng

Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII

VTV.vn - Hôm nay (9/5), Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ năm.