TV& VIDEO

hội nghị truyền thông

Hội nghị truyền thông của Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017

Hội nghị truyền thông của Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017

VTV.vn - Tiếp nối chuỗi hoạt động trước khi lễ khai mạc Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á diễn ra vào ngày 17/9 tới, hôm nay Hội nghị truyền thông đã được tổ chức.