TV& VIDEO

hội nghị tuyên truyền

Ninh Bình xây dựng phong trào ANTT, ATGT tại các cơ sở tôn giáo

Ninh Bình xây dựng phong trào ANTT, ATGT tại các cơ sở tôn giáo

VTV.vn - Trong nhiều năm qua, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức và nhiều hoạt động thực tiễn nhằm xây dựng phong trào ANTT, ATGT tại các cơ sở tôn giáo địa phương.