hội nhập ASEAN

Cuộc thi "Sáng kiến thúc đẩy vai trò của thanh niên Việt Nam trong hội nhập ASEAN"

Cuộc thi "Sáng kiến thúc đẩy vai trò của thanh niên Việt Nam trong hội nhập ASEAN"

VTV.vn - Sáng nay (2/12), vòng chung kết cuộc thi "Sáng kiến thúc đẩy vai trò của thanh niên Việt Nam trong hội nhập ASEAN và tiến trình toàn cầu hóa" đã diễn ra tại TP. Huế