TV& VIDEO

hội nhập châu Âu của Ukraine

Việc từ chức của Thủ tướng Ukraine là hậu quả tất yếu

Việc từ chức của Thủ tướng Ukraine là hậu quả tất yếu

VTV.vn - Theo các chuyên gia, việc từ chức của Thủ tướng Ukraine được coi là tất yếu, một sự “ra đi” trong danh dự trước bối cảnh khủng hoảng trầm trọng hiện nay tại quốc gia này.