TV& VIDEO

hội nhập TPP

Liên kết theo chuỗi - Hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi thời hội nhập TPP

Liên kết theo chuỗi - Hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi thời hội nhập TPP

VTV.vn - Tuy lợi nhuận không quá cao nhưng mô hình này có ưu điểm tạo việc làm ổn định, giá bán tốt hơn nuôi truyền thống bởi với mô hình cũ, lãi nhiều nhưng nếu lỗ cũng nặng.