TV& VIDEO

hồi phục chấn thương

Lưu Đức Hoa nhận 10 triệu USD tiền bảo hiểm sau chấn thương nặng

Lưu Đức Hoa nhận 10 triệu USD tiền bảo hiểm sau chấn thương nặng

VTV.vn - Theo Asian One, số tiền bảo hiểm của Lưu Đức Hoa khoảng 10 triệu USD (hơn 220 tỉ đồng).