TV& VIDEO

Hội thẩm

Cần thành lập Ủy ban thẩm phán TAND cấp tỉnh

Cần thành lập Ủy ban thẩm phán TAND cấp tỉnh

Sáng nay (27/10), thảo luận về Luật tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi), hầu hết các Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải thành lập thêm Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh.