TV& VIDEO

hội thảo biến đổi khí hậu

Nhiều hội thảo hấp dẫn tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36

Nhiều hội thảo hấp dẫn tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36

VTV.vn - Trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36 sẽ có 3 hội thảo chuyên đề hấp dẫn và thiết thực đối với những người làm truyền hình trên cả nước.