TV& VIDEO

Hội thảo khoa học quốc tế

Chí sỹ Phan Bội Châu - bác sỹ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Chí sỹ Phan Bội Châu - bác sỹ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

VTV.vn - Hội thảo khoa học quốc tế "Chí sỹ Phan Bội Châu - bác sỹ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản" vừa diễn ra sáng nay (15/12) tại Nghệ An.