TV& VIDEO

Hội thảo lý luận

Hội thảo lý luận lần thứ 13: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông

Hội thảo lý luận lần thứ 13: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông

VTV.vn - Hội thảo Lý luận lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được khai mạc tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 25/5.