TV& VIDEO

Hội thảo quốc tế về Biển Đông

Hơn 200 đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế về Biển Đông

Hơn 200 đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế về Biển Đông

VTV.vn - Hội thảo quốc tế về Biển Đông do Hội luật gia Việt Nam và trường Đại học Luật TP.HCM phối hợp tổ chức.