TV& VIDEO

hội thảo về Biển Đông

Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Nga

Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Nga

VTV.vn - Hội thảo quốc tế về Biển Đông vừa được diễn ra tại Moscow, Liên bang Nga.