TV& VIDEO

Hội thề

Lời thề Thanh Văn

Lời thề Thanh Văn

Trong một bản tin thời sự cách đây chưa lâu, chúng tôi đã đề cập đến mô hình xây dựng Nông thôn mới ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội.