TV& VIDEO

hồi tố

Sẽ xử phạt các công ty đại chúng chậm niêm yết

Sẽ xử phạt các công ty đại chúng chậm niêm yết

 Một nội dung quan trọng đang thu hút sự quan tâm của các thành viên thị trường đó là, nhà đầu tư có thể lấy lại tiền nếu tổ chức chào bán ra công chúng nhưng lại không niêm yết.