TV& VIDEO

hỏi vợ

Tác động của mang thai với bạn và chàng

Tác động của mang thai với bạn và chàng

Mang thai có thể khiến bạn bị buồn nôn, trọng lượng tăng và hình dáng cơ thể không còn thon gọn... Tuy nhiên việc mang thai không chỉ tác động tới bạn, mà còn ảnh hưởng tới chàng.