TV& VIDEO

Hòn Đất

Sống chung với bụi đá: Dân kêu trời!

Sống chung với bụi đá: Dân kêu trời!

Từ nhiều năm nay, hàng ngàn người dân xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang phải sống chung với bụi đá, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, bệnh tật luôn rình rập.