TV& VIDEO

Hòn Tre

Sinh vật lạ gây cá chết hàng loạt ở Kiên Giang

Sinh vật lạ gây cá chết hàng loạt ở Kiên Giang

Biển Kiên Giang đang xuất hiện một loài sinh vật lạ gây chết cá hàng loạt, nhiều nhất là tại xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải.