TV& VIDEO

Hồng Đà Lạt rớt giá

Hồng Đà Lạt rớt giá do... khâu trung gian

Hồng Đà Lạt rớt giá do... khâu trung gian

VTV.vn - Hồng Đà Lạt đang vào mùa thu hoạch. Đây được xem là đặc sản của Cao nguyên Lâm Đồng nhưng lúc này, Hồng Đà Lạt vừa ứ đọng, tiêu thụ rất chậm, lại vừa rớt giá.