TV& VIDEO

hồng nguyên

Đồng Tháp: Giả danh cán bộ lừa đảo nhà chùa

Đồng Tháp: Giả danh cán bộ lừa đảo nhà chùa

 Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xuất hiện một số đối tượng mượn danh nghĩa cán bộ nhà nước, lừa đảo các chùa, tự viện.