Hồng Y

Giáo hoàng bổ nhiệm một tân Hồng y người Việt

Giáo hoàng bổ nhiệm một tân Hồng y người Việt

Giáo hoàng Francis vừa chỉ định 20 Hồng y mới trong đó có một Tổng giám mục từ Việt Nam.